عيد شما مبارک

سلام و صد سلام
عيد همگی روزه داران و روزه خوران مبارک
من اميدوارم با اين بلاگ بتوانم شايعات شنيده شده غير سياسی را به اطلاع رسانده و ضمناٌ از آنان مطلع نيز شوم
شرمنده از آنيم که در روز جزا
نکرده ايم گناهی که در خور عفو تو باشد

/ 0 نظر / 16 بازدید