ای روزگار

ای روزگار
يادش بخير - امروز روز دانشجوست اما از روزی که من دانشجو بدم حداقل ۱۰ سال گذشته - اونروزها که ما دانشجو بوديم يادمه دانشجوها رنگ و بوی ديگری داشتند - عده ای دنبال جنگ و جبهه و شهادت بودند و عده ای خنثی خنثی - اونموقع تنها همون عده ای که دنبال جنگ بودند جرات اعتراض به بعضی از عملکردها در محيط دانشگاه را داشتند مابقی خلاص - يادمه يه روز تو سلف به آشپز اعتراض کردم که چرا بجای گوشت تو غذای من استخون ميريزی گفت جوونها دارند تو جبهه جون ميدند تو دنبال شکمت هستی ( راستی چه راحت برچسب زده ميشد ) من که بالاخره از جبهه بی نصيب نبودم لب به اعتراض گشودم اما ميدونيد باقی بچه ها چه کردند ؟ - خيلی راحت پشت سری هام اعتراض کردند که آقا بيخودی بحث نکن بذار ما هم غذامون رو بگيريم کلاسمون دير شد -- يک نفر هم به حمايت من نيومد - اينه ديگه - دانشجو های حالا برعکس به هر بهانه ای بيخودی شلوغ پلوغ ميکنند

/ 0 نظر / 14 بازدید